ژوئن 15, 2020

مشخصات کفش راگبی

کفش راگبی بازیکن های حمله معمولا کفشهای ۸ استوکی دارند چون کشش بیشتری ایجاد میکنند. بازیکن های دفاع معمولا کف...