دسامبر 27, 2017

علت بی اشتهایی

علت بی اشتهایی چیست؟ عوارض بی اشتهایی به شدت و مدت زمانی که این مشکل به طول می‌انجامد،‌ بستگی دارد. حالت تهوع،...