دسامبر 27, 2017

درمان تاول پا

15 درمان خانگی برای تاول پا هیچ چیزی بیشتر از یک تاول پا نمی تواند آدم را اذیت کند ، زود خوب شدنشان ،یک اتفاق خیل...
دسامبر 27, 2017

انشا گفت و گو دست و پا

بنام خدا مقدمه: گفت و گو ها میدانیم که چند نوع هستند انواع متفاوتی دارند اما به این موضوع فکر کرده اید که ممکن ا...
دسامبر 27, 2017

عوامل ایجاد فشار روانی

عوامل ایجاد كنندة فشار روانی و راههای مقابله با آن هنگام صحبت كردن دربرابر جمع ناراحت می شوید . كارها بسیار زیا...
دسامبر 27, 2017

tshخون چیست؟

tshخون «TSH» کوتاه‌شده عبارت «Thyroid Stimulating Hormone» مربوط به عملکرد غده تیروئید می‌شود که متابولیسم، سوخت و ساز، انر...
دسامبر 27, 2017

تعبیر خواب جن

تفاوت بین جن و پری چیست؟ «پرى» به معناى «جن مؤنث» است. اجنه داراى دو جنس مذکر و مونث و توالد و تناسل‏اند و پرى ب...