دسامبر 27, 2017

دعای شب اول ماه رجب

در اهمیت این ماه همین بس که پیامبر اکرم(ص) فرمودند: ماه رجب ماه بزرگ خداست و ماهى که حرمت و فضیلت به آن نمى‏رسد و...
دسامبر 27, 2017

دعا شب لیله الرغائب

فضیلت و اعمال لیله الرغائب اولین پنجشنبه ماه رجب       اولین شب جمعه ماه پربرکت رجب را «لیلة الرّغائب» گ...
دسامبر 27, 2017

انشا در مورد روز پدر

انشا درباره ی روز پدر روز پدر روزی که میتوانیم با یک هدیه از زحمات پدر خود تشکر کنیم روز پدر روزی است که بالاخره...
دسامبر 27, 2017

انشا درباره ی نوجوانی

انشاء با موضوع نوجوانی مقدمه:درطول زندگی ماانسان ها دوران نوجوانی یکی از دوران های سخت و شکل دهنده ی شخصیت و وج...
دسامبر 27, 2017

انشا در مورد عشق و نفرت

انشا با موضوع مقایسه عشق و نفرت مقدمه: احساسات مثل یک خط باریک می مانند، خطی که لغزش در آن یا بالا و پایین شدن آن...
دسامبر 27, 2017

تعبیر خواب عاشق شدن

تعبیر خواب عشق منوچهر مطیعی تهرانی گوید: عشق در خواب دیدنی نیست مگر این که خودتان یا دیگریرا عاشق بیابید. عشق د...