دسامبر 28, 2015

کارشناسی خودرو چیست ؟

کارشناسی خودرو به کارشناسی کامل (۰ تا ۱۰۰) خودرو گفته می شود، که شامل کارشناسی رنگ، بدنه، فنی، آپشن ها و تست را...
دسامبر 28, 2015

آموزشگاه زبان سخن برتر

آموزشگاه زبان سخن برتر، علاوه بر تدریس زبان انگلیسی زبان های دیگری را نیز تدریس می کند. این آموزشگاه از نظر سطح...