دسامبر 27, 2017

شوره سر چیست؟

شوره سر چیست و چگونه به وجود می آید؟ آیا قارچ ها شوره سر را به وجود می آورند شوره سر تجربه ناخوشایندی است که بسی...
دسامبر 27, 2017

حجامت سر چیست؟

حجامت اصطلاحا به روشی از خونگیری اطلاق می شود كه جهت درمان بعضی از بیماری ها بكار می رود و دارای سابقه تاریخی ه...
دسامبر 27, 2017

انشا در مورد اذان

انشا درباره ی اذان مقدمه:بهترین صدایی که باان به ما حس سراسر ارامش و حال خوب تزریق می شود و ز خواب غفلت بیدار می ...
دسامبر 27, 2017

انشا در مورد فیل و فنجان

انشا درباره ی فیل و فنجان انشاء اول، فیل و فنجان من موندم چه ربطی بین فنجون و فیل وجود داره هرچقدر فکر کردم چیزی...
دسامبر 27, 2017

انشا در مورد کمک به همسایه

انشا طنز و غیر طنز در مورد کمک به همسایه غیرطنز:همسایه ی انسان یکی از نزدیک ترین دوست یا خویشاوند و یا همراه اوس...
دسامبر 27, 2017

انشا ماهی در حوض قالی

انشای طنز و غیر طنز ماهی در حوض قالی غیر طنز: قالی ایرانی از زمان های قدیم تاکنون یکی از مرغوب ترین و زیباترین و ...