دسامبر 27, 2017

فواید جنگل ها

فواید جنگل ها چیست؟ تولید اکسیژن و کاهش آلاینده‌ها یکی از موثرترین ارزش‌ جنگل‌ها در زندگی انسان است. در مجمو...
دسامبر 27, 2017

انواع هزار پا و غذاهای انها

درباره انواع هزار پاها و غذای آنها هزارپا حشره ای از شاخه بندپایان و از رده هزارپایان است هزارپاها از جهت نوع غ...
دسامبر 27, 2017

فواید موهای بینی

رشد موهای بینی فقط مخصوص پدربزرگ ها نیست و همه با گذراندن چند سالی پس از جوانی با رشد موهای گوش بینی مواجه می شو...
دسامبر 27, 2017

فواید ترک سیگار

فواید ترک سیگار چیست؟ به سختی می توانیم باور کنیم با وجود تمام پیامدهای منفی سیگار که هر روز در موردشان صحبت می...
دسامبر 27, 2017

آشنایی با کفشدوزک ها

آشنایی با کفشدوزک کفشدوزک ها به عنوان آفت خوارانی سیری ناپذیر، در نظر کشاورزان و مزرعه داران محبوب هستند. در ا...
دسامبر 27, 2017

شگفتگی های زندگی ملخ

شگفتی های زندگی ملخ از جمله حشره هایی که درباره چگونگی آفرینش آن، در نهج البلاغه سخن به میان آمده، ملخ است. امی...