دسامبر 27, 2017

معرفی گل آهار

معرفی و آموزش نگهداری گل آهار گل آهار از جنس Zinnia و گلستارگان(Asteraceae) که این گیاه بومی صحرای گیاهان وحشی در مکزیک ...
دسامبر 27, 2017

معرفی گل کالانکوئه

معرفی و نگهداری گیاه کالانکوئه     معرفی کالانکوآ یا کالانکوئه برگها سبز روشن، گوشتی و تخم مرغی شکل هستند ...
دسامبر 27, 2017

معرفی گل ادریسی

شرایط نگهداری و پرورش گل ادریسی یا هورتانسیا نام انگلیسی : Hydrangea macrophylla خانواده : HYDRANGEACEAE – هیدرانجیاسه بومی : چ...
دسامبر 27, 2017

معرفی گیاه گلرنگ

کاشت گلرنگ گیاهی است یکساله،ارتفاع ان در حدود 65/0 متر کمی خاردار و منظره کلی ان بخصوصگلهایش شباهت با خارخسک دار...