اصل و کپی Nike KD 11 Still KD

Nike KD 11 Still KD
متریال استفاده شده در نسخه صد درصد اورجینال بسیار انعطاف پذیر است پشتیبانی و محافظت فوق العاده ای از پا دارد حتی برخی ها در بسکتبال به این اعتقاد دارن که از لبران پانزده راحت تر بوده بندها با نام
Flywire
تضمین می کند که پا در بهترین استایل خود قرار گیرد هنگام حرکت
ترکیب دو متریال
Zoom air & nike react

اصل و کپی Nike KD 11 Still KD

باعث ضربه گیری از حرکت های ناگهانی پاشنه تا نوک پا و همینطور تنفس پا شده این موارد در نسخه کپی رعایت نشده حتی از لحاظ ظاهری هم شباهت ندارند سایز بندی در نسخه صد درصد اورجینال
۳۸٫۵_۳۹_ ۴۰_ ۴۰٫۵_۴۱_۴۲_۴۲٫۵_۴۳_ ۴۴_۴۴٫۵_۴۵_۴۵٫۵_۴۶_ ۴۷_۴۷٫۵_ ۴۸_۴۸٫۵
سایز بندی در نسخه کپی ۴۰ تا ۴۶ بدون داشتن سایز های ۴۰٫۵ یا ۴۲٫۵ و…
کپی با ذکر منبع مجاز است.
با تشکر تیم
@iransneaker