دسامبر 27, 2017

علائم مسمومیت بارداری چیست؟

مسموميت حاملگي عبارت است از يك اختلال خطرناك در فشار خون . كاركرد كليه و دستگاه عصبي مركزي كه ممكن است از هفته 20...